"Μάχη" για την πίτα 671,5 εκατ. στην αγορά των ταχυμεταφορών

-->
"Μάχη" για την πίτα 671,5 εκατ. στην αγορά των ταχυμεταφορών
Nέους συσχετισμούς δυνάμεων και κλιμάκωση του ανταγωνισμού επιφέρει στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών η επικείμενη εύρεση στρατηγικού επενδυτή για τις «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ».
Παράλληλα, στο πλαίσιο της πλήρους απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία σηματοδοτεί την κατάργηση του μονοπωλίου των ΕΛΤΑ στη διακίνηση φακέλων κάτω των 50 γραμμαρίων («καθολική υπηρεσία») η οποία έχει προγραμματιστεί για την Ελλάδα το 2013, οι εταιρίες ταχυμεταφορών προχωρούν στη βελτίωση των υποδομών τους και συνάμα στην παροχή ακόμα πιο προηγμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Αξία ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς
Η αξία της ελληνικής αγοράς καθολικής υπηρεσίας και των ταχυμεταφορών αγγίζει τα 671,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την εγχώρια αγορά για το 2006.
Από αυτά, η αξία της αγοράς ταχυμεταφορών διαμορφώθηκε στα 263 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με το 2005.
Ο όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκε από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο της ΕΕΤΤ ταχυδρομικούς παρόχους -κατόχους γενικών/ειδικών αδειών- εκτός του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ανήλθε σε 52 εκατομμύρια ταχυδρομικά αντικείμενα περίπου.
Στην αγορά ταχυμεταφορών διακινήθηκαν 45 εκατομμύρια ταχυδρομικά αντικείμενα έναντι 39,2 εκατομμυρίων το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%. Τα έσοδα από τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν σε 178 εκ. ευρώ ή 68% επί των συνολικών εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών. Αντίστοιχα ο όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν στο εσωτερικό ανήλθαν σε 40,6 εκ. έναντι 35,5 εκ. το 2005. αυτά αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν στην αγορά ταχυμεταφορών.
Από την άλλη πλευρά, σημαντικά μικρότερη παρουσιάζεται η αξία και ο όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης και προορισμού εξωτερικού, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής είναι 11,9% και 20,03% σε όρους αξίας, και 6% και 3,5% σε όρους όγκου.
Παράλληλα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ταχυδρομικών επιχειρήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ανήλθε σε 341 σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ.
Οι σχετικές μετρήσεις της ΕΕΤΤ για το 2007 δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά συνήθως κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση που κυμαίνεται μεταξύ 7%-9%, τόσο σε όγκο αντικειμένων, όσο και σε κύκλο εργασιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα έσοδα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ταχυδρομική αγορά για το 2007 εκτιμώνται σε περίπου 860 εκατ. ευρω. Από αυτά περίπου τα 2/3 αφορούν τα ΕΛΤΑ, που έχουν και το μονοπώλιο για τις αποστολές έως 50 γραμμάρια, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αφορά τις εταιρίες ταχυμεταφορών.
Η αγορά ταχυμεταφορών, η οποία για το 2007 εκτιμάται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, χωρίζεται σε δύο τομείς, την αγορά των διεθνών εταιριών που ελέγχουν το 1/3 της αγοράς και έχουν ως κύριο αντικείμενο τις αποστολές εξωτερικού και τις ελληνικές εταιρίες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς και ως κύριο αντικείμενο τις αποστολές εσωτερικού.
Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού στις αποστολές εσωτερικού, κυρίως σε σχέση με τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ταχυμεταφορών ανέρχεται σε περίπου 10% ετησίως. Οι εταιρίες που έχουν τη δυνατότητα, προχωρούν παράλληλα σε σημαντικές επενδύσεις υποδομών για την αποδοτικότερη λειτουργία αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης
Ανεξάρτητα από την ανοδική πορεία που προβλέπεται για το 2007, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και στην ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού εμπορίου, η αγορά ταχυμεταφορών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό συγκέντρωσης σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων.
Συνολικά, η «Ταχυμεταφορές - ΕΛΤΑ», μαζί με την ACS του ομίλου Φέσσα, την DHL του ομίλου Deutsche Post, τη Γενική Ταχυδρομική και τη Speedex των ομίλων Φουρλή και Σφακιανάκη, αποτελούν τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που κυριαρχούν στην αγορά των ταχυμεταφορών.
Το μερίδιο αγοράς μάλιστα που συγκεντρώνουν οι πέντε εταιρίες συνθέτει περίπου το 80% των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ τα έσοδα των ίδιων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το 72% των συνολικών εσόδων της αγοράς.
Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ
Ανεξαρτήτως της έκβασης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου, στόχος της εταιρίας «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ» (το μερίδιο της ανέρχεται σήμερα στο 14% της αγοράς) είναι η λειτουργία 170 καταστημάτων το 2010, προκειμένου σε δυο χρόνια να συγκαταλέγεται στις δύο πρώτες εταιρίες του κλάδου.
Η εταιρία έκλεισε το 2007 με κύκλο εργασιών 28 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κερδοφορία 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2008 στόχος είναι τα 32 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών και κέρδη 1,25 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με στελέχη της εγχώριας ταχυδρομικής αγοράς και εκτιμήσεις αναλυτών του χώρου, η εταιρία «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ», σε συνάρτηση πάντοτε με τη δημιουργία νέων υποκαταστημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, δύναται να σημειώσει το 2009 κύκλο εργασιών 37-38 εκατ. ευρώ και το 2010 κοντά στα 45 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των μεγεθών οφείλεται στη δημιουργία νέων καταστημάτων, είτε από τη μητρική εταιρία, είτε μέσω της μεθόδου franchise.
ACS Courier
Η ACS Courier κατά το 2007 παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη στα μεγέθη της. Οι Πωλήσεις (Revenue) ανήλθαν σε 81 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2006, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33% (EΑT/IAS) σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ).
Για το 2008 προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Καταστημάτων της ACS στα Σκόπια, ενώ ακολουθεί η σταδιακή επέκταση και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Σημειώνεται ότι, η ACS Courier, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αυτόνομα δίκτυα καταστημάτων ταχυμεταφορών στην Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία, με περισσότερα από 350 καταστήματα.
Γενική Ταχυδρομική
Αύξηση της τάξεως του 12% σημείωσε στα μεγέθη της η Γενική Ταχυδρομική με ετήσιο τζίρο για το 2007 στα 47 εκατ. ευρώ έναντι των 41,96 εκατ. για το 2006. Με μηνιαίο κύκλο εργασιών πάνω από 4 εκατ. και μηνιαίες αποστολές πάνω από 1.000.000 φάκελοι και δέματα, η Γενική Ταχυδρομική κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά των ταχυμεταφορών. Το δίκτυό της αριθμεί 330 περίπου καταστήματα στην Ελλάδα, ενώ ίδρυσε θυγατρική επιχείρηση στην Αλβανία με δίκτυο 28 καταστημάτων και στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας που λειτουργεί ως κέντρο διαλογής και προώθησης των από την Ελλάδα διεθνών ταχυδρομικών αποστολών μέσω επιλεγμένων διεθνών δικτύων.
SPEEDEX
Το 2007, ο ετήσιος τζίρος της SPEEDEX ανήλθε στα 30 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11%, με αντίστοιχη αύξηση του όγκου διακινούμενων αποστολών της τάξεως του 19%. Η εταιρία διατηρεί μερίδιο αγοράς 15%, το οποίο την κατατάσσει στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων ελληνικών εταιριών ταχυμεταφοράς.
Στόχος της εταιρίας είναι να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αυξάνοντας ταυτόχρονα το μερίδιο αγοράς της. Το στρατηγικό της πλάνο για το 2008 προβλέπει την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου της μέσω Franchise, έχοντας αυστηρά πρότυπα επιλογής και στελέχωσης των νέων καταστημάτων της, καθώς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της.
DHL Express Ελλάς
Το 2006 ο κύκλος εργασιών της DHL Express Ελλάς ανήλθε σε 71,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η εταιρία διαθέτει 2 Διαμετακομιστικά Κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 175 οχήματα και 32 σημεία εξυπηρέτησης. Η DHL είναι η μόνη εταιρία ταχυμεταφορών η οποία διατηρεί εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και διεθνή πτήση και το Σάββατο.
ΠΗΓΗ : PathfinderNews (http://news.pathfinder.gr/) & Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ

Δημοφιλεις αναρτησεις